Dyplom magistra inżyniera :rok 1986, Wydział Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Poznańskiej.
Dyplom doktora :rok 1991, Wydział Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Poznańskiej.
Dyscyplina KBN :nauki chemiczne.

Dyplom technika informatyka :

rok 2006, Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.
Specjalność :Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.


SŁOWNICTWO ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH


LITERATURA: