UKŁADY PIĘCIOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z trzema heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki