UKŁADY CZTEROCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z dwoma heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki