UKŁADY TRÓJCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z dwoma heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki