UKŁADY SZEŚCIOCZŁONOWE (jednopierścieniowe z trzema heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki