UKŁADY SZEŚCIOCZŁONOWE (jednopierścieniowe z jednym heteroatomem)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki