UKŁADY WIELOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z więcej niż czteroma heteroatomami)podstawniki