UKŁADY WIELOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z dwoma heteroatomami)podstawniki podstawniki