UKŁADY PIĘCIOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z jednym heteroatomem)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki