UKŁADY PIĘCIOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z dwoma heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki