UKŁADY SZEŚCIOCZŁONOWE (jednopierścieniowe z dwoma heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki