UKŁADY PIĘCIOCZŁONOWE (jednopier¶cieniowe z czteroma heteroatomami)podstawniki podstawniki podstawniki podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki

podstawniki