UKŁADY SZEŚCIOCZŁONOWE (jednopierścieniowe z czteroma heteroatomami)podstawniki