PORFIRYNY - TETRAPIROLE CYKLICZNE
tetrabenzoporfiryna

5,10-diazaporfiryna

2,3,7,8,12,13,17,18-oktaazaporfiryna

2H-5-tiaporfiryna

24H-5-tiaporfiryna

21,23-didehydro-2H-5-tiaporfiryna

5-oksa-15-tiaporfiryna

chloryna

bakteriochloryna

izobakteriochloryna

5,10,15,20,22,24-heksahydroporfiryna

5,22-dihydropirydyna

5,15-dihydroporfiryna

5,10,15,22-tetrahydroporfiryna